MUCOS Pharma CZ

Sekundární lymfedém po onkochirurgické terapii

Wald M.

Chirurgická klinika UK, 2. LF a FN Motol

Interní medicína pro praxi 2002, č. 5, str. 210 - 214

(2-00-1)


V článku je popsána stručná fyziologie lymfatického systému z hlediska jeho drenážně-transportní funkce. Je podán patofyziologický výklad sekundárního lymfedému ve vztahu k chirurgické lymfadenektomii a radioterapii spádových lymfatických uzlin u malignit. Z hlediska léčby je položen důraz na snadno dostupnou farmakoterapii systémově aplikovanými proteázami, která je dnes vedle fyzioterapie považována za kauzální metodu volby.

Klíčová slova: sekundární lymfedém, lymfadenektomie, radioterapie, farmakoterapie.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.