MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie v léčbě potrombotického syndromu dolních končetin

Koškin V.M., Kirijenko A.I., Leontev S.G., Agafonov V.F.

Katedra fakultní chirurgie Ruské státní lékařské univerzity, Moskva, Rusko

Angiologija i sosudistaja chirurgija 2000, Vol. 6, No. 2, pp. 61-64


Bylo sledováno 66 pacientů s potrombotickým syndromem. 32 pacientů bylo léčeno systémovou enzymoterapií - monoterapií preparátem Phlogenzym v dávce 3x2 tablety denně. Kontrolní skupina 34 pacientů dostávala standardní terapii (nepřímé antikoagulanty, vasoaktivní preparáty, antioxidanty, fyzioterapii). Doba léčby všech pacientů byla tři měsíce. U všech pacientů byl před léčbou pozorován otok končetiny, pocit tíže, bolest, cyanóza. Typické pro dané onemocnění byly také změny hemostázy - zvýšená viskozita krve, vyšší hladiny hematokritu, fibrinogenu, dále snížení antitrombinu III a plazminogenu, zrychlení protrombinového času, zesílená agregační aktivita trombocytů. U enzymové skupiny byl pozorován pozitivní výsledek léčby u 84% pacientů oproti 73% v kontrolní skupině. Léčba Phlogenzymem vedla také k výrazně rychlejší redukci otoku (u 43% pacientů k jeho úplnému vymizení) a cyanózy stejně jako bolesti. Na konci léčby bolest vymizela u 78% pacientů enzymové skupiny, ale pouze u 23,5% v kontrolní skupině. V enzymové skupině bylo ve srovnání s kontrolní skupinou dosaženo mnohem výraznějšího zlepšení žilní hemodynamiky. Došlo také ke snížení hladiny plazminogenu a ke zvýšení antitrombinu III o 37,6% (u 25% pacientů došlo k normalizaci). Phlogenzym napomohl dále výraznému snížení až normalizaci hladiny fibrinogenu a snížení viskozity plazmy. Agregace trombocytů s adrenalinem se snížila v enzymové skupině o 27,2%, v kontrolní skupině zůstala beze změny. Také rychlost agregace trombocytů byla v pokusné skupině výrazně nižší než ve skupině kontrolní. Phlogenzym byl ve všech případech dobře snášen.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.