MUCOS Pharma CZ

Proteolytické enzymy v utlumení tubulointersticiální fibrózy u různých modelů neimunitního onemocnění ledvin

Sebekova K.1, Fierlbeck W.2, Krivosikova Z.1, Schinzel R.3, Dämmrich J.4, Galbavy S. 5, Blazicek P.6, Syrova D.6, Heidland A.7

1Klinika farmakoterapie, Institut preventivní a klinické medicíny, Bratislava, Slovenská republika
2Klinika interní medicíny, IV. Universita Erlangen-Nuernberg, Německo.
3Oddělení fysiologické chemie, Biocentrum, Universita Wuerzburg, Německo.
4Institut patologie, Universita Wuerzburg, Německo:
5Institut patologie, Universita Komenského, Bratislava, Slovenská republika.
6Oddělení klinické chemie, Vojenská nemocnice, Bratislava, Slovenská republika.
7Klinika interní medicíny, oddělení nefrologie, Universita Wuerzburg, Německo.

Biomedical subedition Folia Medica Cassoviensia 1999, č. 5 - Transactions of the Universities of  Košice  


U renální hypertrofie (RH), která předchází glomerulosklerózu a tubulointersticiální fibrózu, dochází v důsledku zvýšené proteosyntézy a snížené degradace proteinů k akumulaci extracelulární hmoty a intracelulárních proteinů. Pokud se na RH podílí zhoršená aktivita proteolytických enzymů, podávání proteáz by mohlo být velmi prospěšné. Tato hypotéza byla ověřována na třech odlišných modelech progresivního onemocnění ledvin u potkanů: na modelu renovaskulární hypertenze, zbytkové ledviny a jednostranné obstrukce ureteru (UUO). Účinek Phlogenzymu (definovaná směs trypsinu, bromelainu a rutosidu), který byl podáván v dávce 12 mg/den po dobu 14 - 45 dní, byl porovnáván s placebem (a antagonistou receptoru 1 angiotensinu II losartanem - UUO model). Potkani, kteří podstoupili simulovanou operaci, sloužili jako kontrola. Systémová léčba proteolytickými enzymy měla příznivý vliv na funkci ledvin (snížení proteinurie a částečná prevence vzestupu kreatininu v séru), zpomalení vzniku tubulointersticiální fibrózy a hromadění kolagenu v kůře ledvin a částečně preventivní účinek na vzestup profibrotických faktorů, jako vylučování TGF-b 1močí, akumulaci koncových produktů pokročilé glykace (AGE) a markerů peroxidace lipidů.
Systémové podávání proteolytických enzymů potkanům s různými modely progresívních neimunitních renálních chorob mělo za výsledek zpomalení progrese renální fibrózy , které se projevilo jako zmenšení objemové frakce korového tubulointersticia nebo snížením obsahu kolagenu v kůře ledvin. Hodnoty hladin kreatininu zůstaly nezměněny nebo se zlepšily jenom mírně, zatímco proteinurie se snížila. Tyto změny byly nezávislé na krevním tlaku a nebyly způsobeny nižším příjmem bílkovin. Lze předpokládat, že na ovlivnění formace TGF-b 1 podávanými proteázami se může podílet metabolismus AGE a peroxidace lipidů. Efekt proteáz v modelu jednostranné obstrukce ureteru byl srovnatelný s účinkem losartanu. V kombinaci neměly tyto léky protichůdný účinek, v některých parametrech se účinek naopak umocňoval.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.