MUCOS Pharma CZ

Proteolytické enzymy v prevenci a léčbě lymfedému paže po exenteraci axily nebo radioterapii

Macháňová M., *Wald M., **Bechyně M., ***Prausová J., *Adámek J.

Onkologické centrum, nemocnice Liberec; *Chirurgické oddělení, FN Motol, Praha; **Dermatologické oddělení, FN Bulovka, Praha; ***Onkologické oddělení, FN Motol, Praha, Česká republika

17th Annual ESTRO Meeting, Edinburgh, Scotland, UK, 20-24 September 1998. 
published in Radiotherapy & Oncology 1998, Vol. 48, No. 11, Poster 589.  

477 KA 


Lymfedém paže u pacientek s karcinomem prsu se podle různých autorů vyskytuje jako vedlejší účinek léčby včetně radioterapie v 7-30% případů.
Ve studii byly použity kombinované enzymové preparáty. Léky byly podávány perorálně buď profylakticky po operaci prsu s odstraněním axily, nebo terapeuticky okamžitě při výskytu prvních znaků lymfedému. Léčba byla v některých případech kombinována s fyzioterapií, včetně manuální lymfodrenáže, masáže a nízkotlakových elastických bandáží.
Celkem ve čtyřech studiích bylo sledováno a hodnoceno 338 pacientek. Velmi dobrá odezva na léčbu byla pozorována v 75%. Autoři považují enzymoterapii za nezbytnou součást komplexní léčby lymfedému, která výrazně zvyšuje kvalitu života pacientek. Současně je zdůrazněna nutnost včasného zahájení léčby.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.