MUCOS Pharma CZ

Nekončetinový lymfedém v důsledku odstranění axily a ozáření

Wald M., Eliška O., Křížová H.

Chirurgické oddělení 2. LF UK, V úvalu 84, Praha 5
Oddělení anatomie 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha 2
Oddělení nukleární medicíny 2. LF UK, V úvalu 84, Praha 5

The European Journal of Lymphology 2003, Vol. XI., Nr. 39, abst. VI-2, pp. 22 

596 KA (20-01-3)


Autoři se zaměřili na výskyt, diagnostiku a léčbu nekončetinového lymfedému vytvořeného v souvislosti s odstraněním axily. Takovéto lymfedémy často zůstávají bez povšimnutí lékaře. Nejčastěji se vyskytují na hrudi, v okolí lopatky a v oblasti nadbřišku. Tento typ lymfedému může, stejně jako lymfedém končetin, výrazně zhoršit kvalitu života pacienta, včetně výskytu opakujícího se erysipelu.
Základními předpoklady stanovení správné diagnózy jsou detailní anamnéza a důkladné klinické vyšetření. Následná lymfoscintigrafie oblasti s podezřením na poruchy lymfatické drenáže jednak potvrdí diagnózu lymfedému a také zobrazí alternativní lymfatické dráhy, které drenážují postiženou oblast. Znalost této drenážní cesty je nezbytná pro nastolení účinné léčby.
Bylo vyšetřeno 400 pacientů po odstranění axily s následným ozářením, u kterých bylo zjištěno poškození lymfatické drenáže. V 7 % případů byl diagnostikován nekončetinový lymfedém (oblast lopatky a nadbřišku, hrudník). Nejúčinnější léčbou se ukázala kombinace manuální lymfodrenáže, perorálně podávané směsi proteolytických enzymů (systémové enzymoterapie) a korzetu.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.