MUCOS Pharma CZ

Lymfedém

(17-14-3)


Autoři podrobně popisují lymfedém, jakožto otok vznikající následkem porušeného transportu lymfy vyvolaného porušením lymfatických cest, infekcí nebo kongenitální abnormitou, a jeho možné komplikace, především rozvoj sekundárních infekcí. Důraz je kladen na včasné a správné stanovení diagnózy jak u primárních tak u sekundárních lymfedémů pomocí lymfoscintigrafie, popřípadě sonografického a CT vyšetření. U farmakoterapie lymfedému je vedle dalších metod zmíněna též systémová enzymoterapie používající kombinované směsi proteolytických enzymů (chymotrypsin, trypsin, bromelain, papain aj.). Enzymovou terapií je možné zlepšit trofiku již indurované a sklerotizované tkáně i v případě plně vyvinutého lymfedému. Na podkladě výsledků studie u pacientek po operaci karcinomu prsu  bylo stanoveno, že optimálním přístupem je profylaxe spočívající v zahájení léčby bezprostředně po operaci.

Klíčová slova: lymfatický systém • etiopatogeneze lymfedému • primární a sekundární lymfedém • diagnostika a léčba lymfedému


Podle: 
Postgraduální medicína 2003, 5 (6), str. 626 – 633, Lymfedém, autoři: Kafková H., Kojanová M. (Univerzita Karlova v Praze, l. LF a VFN, Dermatovenerologická klinika)

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.