MUCOS Pharma CZ

Kombinace systémové enzymoterapie a komplexní dekongesční léčby u pacientek s primárním a pozánětlivým lymfedémem dolních končetin

Džupina A., *Morvay P., **Džupinová M.

Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Bardějov, *Reimanus, s. r. o., Prešov, **Nestátní imunoalergologická ambulance, Bardějov

Lymfo 2000, Praha 13. - 14. 10. 2000
Praktická flebologie - suppl. 2000, Roč. IX, str. 23-27.

(17-13-2)-(17-12-1)


Souhrn:

Autoři se ve své práci zaměřili na hodnocení účinku Wobenzymu (preparátu pro systémovou enzymoterapii) v léčbě lymfedému ve spojení s komplexní dekongesční léčbou (CDT). Byly sledovány dvě skupiny pacientek: 12 žen s primárním lymfedémem dolní končetiny (skupina I.) a 20 žen se sekundárním lymfedémem dolní končetiny po opakovaném erysipelu (skupina II.) Diagnóza lymfedému byla stanovena klinickým vyšetřením, duplexní sonografií, radionuklidovou lymfoscintigrafií, eventuelně CT a NMR. CDT zahrnovala manuální lymfodrenáž, přístrojovou pneumatickou kompresivní terapii, bandážování krátkotažnými elastickými obinadly a speciální gymnastiku včetně aquaterapie . Po 4 týdnech CTD byly obě skupiny pacientek rozděleny náhodně na dvě poloviny. Podskupiny pacientek I.A a II.A pokračovaly v léčbě pouze CDT. Podskupině I.B a II.B byl navíc podáván preparát Wobenzym v dávce 3 x 3 tablety denně. Léčba všech podskupin pak trvala dalších 6 týdnů.
V průběhu sledování byly hodnoceny subjektivní obtíže pacientek pomocí standardizovaného dotazníku, byly měřeny změny objemu končetin a centripetální frakce venózního toku. Byly kontrolovány sérové hladiny jaterních testů, kreatininu a minerálů. Ve skupinách, kde byl ke komplexní léčbě přidán Wobenzym, bylo pozorováno statisticky významné zlepšení všech sledovaných objektivních i subjektivních parametrů oproti skupinám léčeným pouze CTD, kde i při šestitýdenním pokračování CDT zůstaly některé parametry stacionární (objem končetiny) nebo zlepšení bylo nevýznamné (centripetální frakce venózního toku). Porovnání statistické významnosti výsledků po 6 týdnech kombinované léčby CDT + Wobenzyn oproti výsledkům při předchozí kontrole po 4 týdnech léčby samotnou CDT: - subjektivní obtíže I.B p<0,0004, II.B p<0,0002, objem končetiny I.B p<0,005, II.B p<0,003, centripetální frakce venózního toku I.B p<0,005, II.B p<0,003.
Ve shodě s literárními údaji byly léčebné výsledky lepší u pacientek se sekundárním lymfedémem pozánětlivého původu než u pacientek s lymfedémem primárním. Avšak i u primárních lymfedémů bylo systémovou enzymoterapií dosaženo statisticky významných změn sledovaných parametrů, které nejsou bez zajímavosti u tohoto hůře terapeuticky ovlivnitelného typu lymfedému.
Klíčová slova: lymfedém - komplexní dekongesční léčba - Wobenzym

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.