MUCOS Pharma CZ

Kaposiho sarkom a lymfedem - popis 2 případů

Dzupina A., 1 Dzupina M., 2 Morvay P. 1

Oddělení vnitřní medicíny1 a imunoalergie2, Městská nemocnice Bardejov, Slovenská republika

42nd Annual World Congress - ICA¢ 2000, June 25-30, San Diego, California

498 KA


Účel

Cílem naší studie bylo ověřit účinek komplexní dekongestivní terapie (CDT) na maligní lymfedém u 2 pacientů s Kaposiho sarkomem, klasické formy, HIV negativních, s dobou trvání 3 roky.

Materiál a metody

Byli sledováni dva pacienti s tříletou historií lymfedému stádia II a III způsobeného Kaposiho sarkomem (HIV negativní, diagnostikovány kožní biopsií, bez orgánových poškození, manifestovány na kůži končetin, dle TIS klasifikace nízké riziko). Kromě standardní onkologické terapie Interferonem alfa-2a byly pacienti léčeni CDT, manuální lymfodrenáží, krátkými strečovými bandážemi, terapií pneumatickou kompresí a medikamentózní terapií Wobenzymem ve standardních dávkách.

Výsledky

Naše studie demonstrovala střední redukci edému dolních končetin o 32% a 38% stanovenou počítačovou analýzou objemu končetiny s měřením obvodu. Úbytek subjektivních symptomů, stanoven pomocí standardního dotazníku, byl 25 a 28 bodů.

Diskuse

Klasický Kaposiho sarkom je systémový cévní nádor neznámého původu s mnohočetnými ohnisky a tendencí zvředovatět a erodovat kůži v časných stádiích. Pomalé zvětšování velikosti může zapřičinit tvorbu plátů s obstrukcí lymfatických cév a uzlin a rozvoj maligního lymfedému, který dobře reaguje na terapii. Odlišný názor na CDT u pacientů s maligním lymfedémem manifestujícím se bolestí, rychlým rozvojem, kontinuální progresí, centrální lokalizací původního otoku a ztuhlosti, se v literatuře nevyskytuje. Ve studii byli pozorováni dva pacienti s velmi dobrou reakcí na terapii a bez postupu nemoci.

Závěr

CDT u pacientů s Kaposiho sarkomem vedla k úbytku subjektivních symptomů i objektivních parametrů. Žádné nepříznivé účinky terapie nebyly pozorovány.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.