MUCOS Pharma CZ

Diagnóza a léčba lymfedému

Wald M.

Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol

Interní medicína pro praxi 2003, č. 8, str. 415-417

KČ 144 ( 17-08-1)


V článku je heslovitě vysvětlena definice, etiologie lymfedému, stádia onemocnění i možné komplikace. Je popsán klinický nález a používané vyšetřovací metody. Stanovení diagnózy lymfedému je schematicky znázorněno algoritmem. V léčbě lymfedému je vedle fyzioterapie zdůrazněna medikamentózní léčba preparátem systémové enzymoterapie Wobenzymem.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.