MUCOS Pharma CZ

O firmě

MUCOS Pharma CZ, s.r.o.je členem skupiny MUCOS Pharma, vedoucího světového producenta kombinovaných enzymových preparátů pro systémovou enzymoterapii Wobenzym®, Phlogenzym® a Wobe-Mugos® a vitaminových preparátů.

MUCOS Pharma CZ organizuje rozvoj systémové enzymoterapie v oblasti celé střední a východní Evropy.

Kombinované enzymové a vitaminové preparáty jsou zaregistrovány v těchto zemích (abecední pořadí):
Argentina, Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Česká republika, Gruzie, Indie, Kazachstán, Kolumbie, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Moldávie, Německo, Pákistán, Panama, Rakousko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina, USA (IND certifikát) a Venezuela.
V dalších středo- a východoevropských zemích registrace probíhá.

Zastoupení

Zástupci

Dceřinné společnosti

Smluvní partneři

Rusko
Moskva
Petrohrad

Slovensko
Prievidza

Lotyšsko
Riga

Maďarsko
Budapešť

Ukrajina
Kyjev

Arménie
Jerevan

Litva
Vilnius

Bulharsko
Sofie

Kazachstán
Almaty

Azerbajdžán
Baku

 

Rumunsko
Bukurešť

 

Uzbekistán
Taškent

 

 

 

Bělorusko
Lesnoj Pos., Minská oblast

 

 

 

Gruzie
Tbilisi

 

 

 

Moldávie
Kišiněv

 

 

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.