MUCOS Pharma CZ

MUCOS Pharma CZ, s.r.o. a Společenská odpovědnost firem (CSR)

Firma MUCOS Pharma CZ, s.r.o., si již od svého založení v roce 1991 klade za cíl uplatňovat v rámci své činnosti principy Společenské odpovědnosti firem ve všech aspektech systému People – Planet – Profit. Je přirozené, že oblasti, ve kterých se angažujeme nejvíce, odpovídají podnikatelskému zaměření naší firmy, jímž je distribuce léčivých přípravků Wobenzym a Phlogenzym ve státech střední a východní Evropy. Podpora výzkumu a celkového rozvoje biomedicínských oborů, stejně jako péče o seniory či výchova dětí v dětských domovech nám proto nemohou být cizí.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je dobrým příkladem toho, že zapojení středně velkých a malých firem do společensky a sociálně orientovaných projektů vede nejen ke zlepšení vztahů firmy a jejího okolí, ale také k prohloubení pocitu sounáležitosti mezi zaměstnanci, kteří se tou či onou měrou aktivně podílejí na uvedených aktivitách. To je důležitým krokem k rozvoji kreativního prostředí, zásadního pro vývoj a celkové posílení konkurenceschopnosti firmy.

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je partnerem následujících projektů:

Nadace SUE-RYDER

Amepra 

Amepra

Česká lékařská akademie

logo-cla

Uměním ke svobodě

 

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.