MUCOS Pharma CZ

AMEPRA

www.amepra.com

Nadace Academia Medica Pragensis byla založena s úmyslem podpořit vzdělávání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví v České republice a udržet krok s vědeckým lékařským výzkumem na mezinárodní úrovni. Nadace k těmto cílům přispívá nejen pořádáním odborných seminářů, ale také podporou mladých lékařů (udílením stipendií a cen za nejlepší práce v oboru) či přispíváním k vydávání odborných publikací.

Česká lékařská akademie

www.amepra.com

Česká lékařská akademie sdružuje přední osobnosti ze všech medicínských oborů v České republice. Akademie vydává stanoviska k závažným problémům, udržuje styky s partnerskými akademiemi na mezinárodní úrovni, podává iniciativní návrhy v oblasti lékařského vzdělávání, vyhlašuje ceny a stipendia atd. firma MUCOS Pharma CZ, s.r.o. je Generálním partnerem České lékařské akademie pro rok 2004.

Při příležitosti zahájení činnosti České Lékařské akademie byl pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause uspořádán slavnostní koncert České filharmonie ve Dvořákově síni Pražského Rudolfina.

Uměním ke svobodě

www.audabiac.cz

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je hlavním partnerem mezinárodního projektu "Uměním ke svobodě". Jeho cílem je vytvářet pro děti z dětských domovů takové prostředí, ve kterém by se mohla co nejvíce přirozenou cestou rozvíjet jejich pozitivní identita, vědomí vlastního já a vlastní hodnoty. Projekt realizuje občanské sdružení Audabiac, jehož členy jsou soukromé osoby i instituce z České republiky a Francie. Starobylá tvrz Audabiac v jihofrancouzské Provence byla rekonstruována, aby o prázdninách mohla sloužit dětem z dětských domovů v České republice. Není to ovšem obvyklý letní tábor ani ozdravný pobyt u moře. Na tvrzi děti pracují v tvůrčích dílnách, jež vedou přední čeští umělci - malíři, sochaři, hudebníci, herci, fotografové i filmaři. Děti tak mohou nenásilnou formou sledovat proces vzniku uměleckého nápadu a jeho realizace a přímo na místě zažít zkušenost svobodné tvůrčí práce. A zejména o to jde, protože právě v podmínkách dětských domovů je možnost svobodného rozvoje osobnosti ve srovnání s přirozeným ovzduším rodiny značně omezena. Projekt si dále klade za cíl pomáhat při začleňování těchto dětí do společnosti i po skončení jejich pobytu v dětském domově.

Nadace SUE-RYDER

www.sue-ryder.cz

Mezinárodní Nadace Sue Ryder (v roce 2000 přejmenována na Sue Ryder Care) byla založena Angličankou Lady Sue Ryder v roce 1953, jako odpověď na utrpení, které přinesla druhá světová válka. Sue Ryder je skupinou celosvětově fungujících nezávislých charitativních organizací založených podle zákonů jednotlivých zemí. V současnosti pomáhá ve 13 zemích světa. Pod společným jménem Sue Ryder tyto charitativní organizace poskytují péči potřebným; spojuje je společná filozofie respektu k jedinci a k jeho potřebám. Domovy a ošetřovatelské jednotky vybudované nadací se starají o nemocné s roztroušenou sklerózou, o onkologické pacienty, o staré a dlouhodobě nemocné, o opuštěné a umírající, HIV pozitivní, soustřeďují svoji péči na handicapované a na jejich začlenění do společnosti. Domovy Sue Ryder jsou ve světě vysoce ceněny pro laskavou a profesionální péči, které se jejich rezidentům dostává.

Společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., byla 24. září 2003 v rezidenci velvyslance USA v České republice Craiga R. Stapletona udělena prestižní cena VIA BONA za dlouhodobé partnerství a významnou podporu společnosti Domov Sue Ryder, která pečuje o těžce postižené seniory.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.