MUCOS Pharma CZ

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., mezi nejúspěšnějšími společensky odpovědnými firmami na prestižní akci TOP Firemní filantrop 2008

11. listopadu 2008 byly v Českém muzeu hudby v Praze slavnostně rozděleny ceny pro společensky odpovědné firmy v ČR. Nad slavnostním večerem převzali záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, velvyslanec Spojených států v ČR Richard Graber a místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.

Slavnostního předání cen se zúčastnili velvyslanec USA v ČR Richard Graber a velvyslankyně Velké Británie Linda Duffieldová. MUCOS Pharma CZ, s.r.o., která v kategorii podle poměru investovaných prostředků ze všech zúčastněných firem obsadila třetí místo, byla mezi nejvýše oceněnými firmami jediným zástupcem malých a středních společností. Všechna ostatní ocenění obdržely velké, často i nadnárodní korporace.

TOP 10 firemní filantrop podle poměru investovaných prostředků
(pořadí je stanoveno podle poměru k hospodářkému výsledku, jako pomocné kritérium byli použity tržby společnosti)
Název firmy Kategorie poměr prostředků
TOP FIREMNÍ FILANTROP 2008 pořadí % hospodářského
výsledku před
zdaněním
% tržeb
Johnson & Johnson 1 30,99 0,75
KPMG Česká republika 2 5,88 0,21
MUCOS Pharma CZ 3 3,43 0,32
Oriflame Czech Republic 4 10,21 0,15
Whirlpool CR 5 3,59 0,12
Metrostav 6 2,58 0,13
ČEPS 7 1,54 0,21
Dalkia Česká Republika 8 1,15 0,32
Philip Morris ČR 9 3,01 0,09
STEM/MARK 10 1,40 0,15

TOP 10 firemní filantrop podle objemu investovaných prostředků
Název firmy Kategorie absolutní objem
TOP FIREMNÍ FILANTROP 2008 pořadí objem darů
Skupina ČEZ 1 241 571 961
 Česká spořitelna 2 60 299 525
Johnson & Johnson 3 37 582 849
Dalkia Česká Republika 4 30 730 000
Komerční banka 5 30 360 000
ČEPS 6 30 000 000
Metrostav 7 27 455 797
Telefonica O2 Czech Republic 8 27 105 018
T-Mobile Czech Republic 9 24 751 651
RWE Transgas 10 23 000 000

Pro společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., jde o další z dlouhé řady ocenění za aktivity v oblasti společenské odpovědnosti firem. Už v roce 2004 např. obdržela cenu ASRIA 2004 (Ansted´s Social Responsibility International Award) u příležitosti konání 2. Mezinárodní konference o společenské odpovědnosti firem v Penangu v Malajsii, ve stejném roce cenu Podnik budoucnosti 2004 za příkladnou podnikatelskou činnost přinášející všeobecný užitek a rok předtím cenu Via Bona 2003 za dlouhodobé partnerství a významnou podporu o.p.s. Domov Sue Ryder.

Podpora neziskových, společensky prospěšných aktivit je nedílnou součástí činnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., už od samého počátku existence firmy. Tato společnost se stala generálním partnerem České lékařské akademie pro rok 2004, v letech 1997-2002 podporovala multimediální edukační program zdravotní osvěty Manažerem vlastního zdraví, je dlouhodobým partnerem projektu důstojné péče o staré a nemocné občany Domov Sue Ryder. Kromě toho podporovala a podporuje vydávání řady knih, hudební a divadelní představení a výstavy.

V posledních letech se MUCOS Pharma CZ, s.r.o., soustřeďuje především na podporu projektu občanského sdružení Audabiac Uměním ke svobodě, určeného opuštěným dětem z dětských domovů, a projektu Orbis pictus. V posledně jmenovaném příkladu jde o rozsáhlý, na mnoho let dopředu koncipovaný projekt inspirovaný dílem Jana Ámose Komenského, který zahrnuje seriál výstav na různých místech a v různých zemích, vydávání knižních titulů, koncerty, diskusní fóra a řadu dalších doprovodných akcí.

Evropský parlament schválil návrh Evropské komise, aby se rok 2009 stal rokem kreativity a inovace. Evropský komisař pro vzdělávání, výuku, kulturu a mládež Ján Figeľ uvedl, že k tomuto návrhu ho inspirovalo Komenského myšlení a projekt Orbis pictus je ukázkovým příkladem poslání tohoto Evropského roku. Expozice Orbis pictus v prvním pololetí roku 2009 v Bruselu a v Praze navíc získala statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Charita Česká republika - poděkování firmě MUCOS Pharma CZ s.r.o.

Koncem prosince uplynulého roku jsme si připomněli druhé výročí jedné z největších přírodních katastrof novodobé historie. Silné zemětřesení a následná ničivá vlna tsunami si vyžádaly statisíce lidských obětí a zničily rozsáhlé pobřežní oblasti jihovýchodní Asie, obzvláště na Srí Laňce, v Indonésii, Indii a Thajsku. Svět a média na tuto událost již poněkud pozapomněly, ale pro lidi žijící v zasažených oblastech je vzpomínka stále velmi živá a stopy po katastrofě
viditelné.
Reakce lidí v České republice i na celém světě byla zcela výjimečná a bezpříkladná. Charita Česká republika tehdy shromáždila od drobných i větších dárců v České republice více než 60 milionů Kč. Díky těmto prostředkům jsme mohli ihned začít realizovat okamžitou pomoc postiženým lidem a následně zahájit projekty zaměřené na rehabilitaci a dlouhodobou pomoc. Tyto projekty dodnes pokračují v Indonésii a na Srí Laňce.
Rádi bychom touto formou vřele poděkovali všem, kteří přispěli, i všem kteří se na výběru prostředků podíleli. Přiložená brožura se snaží dokumentovat projekty, které jsou za shromážděné prostředky v obou zemích realizovány, a přiblížit vám běžný život v obou zemích.
Za oddělení humanitární a rozvojové pomoci a hlavně za všechny, kterým jsme mohli díky vám pomoci děkují

Vojtěch Rálek
vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci

Jakub Dvořáček
programový manažer pro Srí Lanku

Pavel Gruber
programový manažer pro Indonésii

Celý text dopisu - charita.pdf

Lidé oceňují, když firma podporuje veřejně prospěšné projekty

Podle průzkumu společnosti Factum Invenio u více než třetiny české veřejnosti se zvýší celková důvěra k firmě, která podporuje veřejně prospěšné projekty, a čtvrtinu Čechů to inspiruje k tomu, aby si vyzkoušela výrobky či služby této firmy. Každý sedmý dospělý Čech by začal tuto firmu a její výrobky doporučovat.
 
Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 982 dospělých obyvatel a prezentován na 5. mezinárodní konferenci „Společenská odpovědnost firem – příležitosti v novém evropském kontextu“ v Praze v polovině listopadu. Jak dále bylo zjištěno, ženy reagují na zprávy o společenské angažovanosti firem pozitivněji než muži a také pro lidi s vyšším vzděláním hraje podpora firmy veřejně prospěšným projektům zpravidla větší roli než pro osoby s nižším vzděláním.
 
Dvě třetiny Čechů se domnívají, že by firmy měly podporovat veřejně prospěšné projekty finančně. Podle necelé poloviny obyvatel je vhodnou formou podpory neziskových organizací výnos z prodeje firemních výrobků nebo služeb. Třetí nejčastěji uváděnou formou podpory jsou věcné dary nebo služby. Třetina lidí si během uplynulých dvanácti měsíců zakoupila výrobek nebo službu podporující veřejně prospěšnou věc.

VIA BONA 2004

Generální ředitel společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., převzal 24. září 2003 v rezidenci velvyslance USA v České republice Craiga R. Stapletona prestižní cenu VIA BONA. Tuto cenu uděluje Nadace VIA podnikům a jednotlivcům, kteří dlouhodobě a moudře podporují neziskové organizace ve svém okolí. Společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., získala cenu za dlouhodobé partnerství a významnou podporu obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder.

Via Bona 2004

Společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., se ujala role partnerství v takové šíři, že se dokázala rozhodujícím způsobem zasadit o dokončení rekonstrukce Domova Sue Ryder v Praze 4-Michli a realizace jeho sociálního programu. Za rekonstrukci v hodnotě více než 140 mil. Kč se tato společnost zaručila přímo baronce Ryderové a po celou dobu rekonstrukce se o tento cíl zasazovala v mnoha rovinách, např. delegováním odborných pracovníků - dobrovolníků - společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., pro řešení konkrétních projektů v Domově Sue Ryder (stavební znalec, ekonomický poradce atd.), účastí na kulturních a benefičních akcích Domova Sue Ryder apod. Domov Sue Ryder byl v roce 1998 dostavěn a zmíněná spolupráce společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., s ním pokračuje i nadále, nyní konkrétně při výstavbě specializovaného centra pro seniory s Alzheimerovou chorobou.

Evropská konference o společenské odpovědnosti firem (CSR) & EUROFESTATION 2004

Maastricht, Nizozemsko
www.eurofestation.com

Nizozemsko uspořádalo v době svého předsednictví Evropské Unii Evropskou konferenci o společenské odpovědnosti firem a jejich důležitosti pro trvale udržitelný rozvoj. Konference, která proběhla v listopadu v Maastrichtu, kladla důraz na roli CSR pro středně velké a malé firmy. Se svými zkušenostmi v této oblasti účastníky konference seznámili také zástupci společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Vstupní areál do Mezinárodního kongresového střediska v nizozemském Maastrichtu 
Vstupní areál do Mezinárodního kongresového střediska v nizozemském Maastrichtu v době konání Evropské konference o společenské odpovědnosti firem

Jedním z programových bodů konference byla přednáška 
Jedním z programových bodů konference byla přednáška generálního ředitele MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovije Masinovského, CSc

Firma MUCOS Pharma CZ, s.r.o. získala Ocenění "Podnik budoucnosti"

Prvním držitelem ocenění Podnik budoucnosti, které bude následně každoročně sdružení Audabiac udělovat za příkladnou dlouhodobou podnikatelskou činnost přinášející mimořádný všeobecný užitek, se v neděli 12. 12. 2004 stala společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
Cenu, která je určena pro malé a střední podniky a má podobu plastiky sochaře Franty "Osmý den", převzal z rukou Jefima Fištejna za společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., její generální ředitel RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., společně se zaměstnanci.

Další podrobnosti o ocenění lze najít na této adrese.

podnik budoucnosti

2. mezinárodní konference o Společenské odpovědnosti firem

Penang, Malajsie
www.ansteduniversity.org

Konference se konala v listopadu 2004, za podpory Anstedské University v malajsijském Penangu. Cílem konference bylo přispět k celosvětové výměně názorů a konkrétních zkušeností s „projekty společenské odpovědnosti“. Za tímto účelem bude vydána kniha SRW RecordPedia 2004 obsahující případové studie, které popisují konkrétní zkušenosti jednotlivých firem, organizací ale také jednotlivců, kteří se konference zúčastnili. SRW RecordPedia bude distribuována do sítě akademických pracovišť, firem a dalším zájemcům o problematiku Společenské odpovědnosti firem, aby jim poskytla inspiraci a někdy i radu v jejich vlastní činnosti.

Mezinárodní cenu Univerzity Ansted za společenskou odpovědnost firem ASRIA 2004 (Ansted´s Social Responsibility International Award 2004) obdržela česká společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o. v malajsijském Penangu.

Generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., 
Generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., přebírá cenu ASRIA 2004 v malajsijském Penangu

Historicky první mezinárodní ceny za společenskou odpovědnost byly v hotelu Equatorial v malajsijském Penangu slavnostně předány 23.11.2004. Společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., získala ocenění ASRIA 2004 v kategorii "příspěvek dětem, světovému míru a lidským právům ve vztahu k společenské odpovědnosti". Cenu převzal osobně generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc.

Cenu ASRIA 2004 udělila renomovaná mezinárodní porota 
Cenu ASRIA 2004 udělila renomovaná mezinárodní porota

Cena ASRIA byla založena s cílem ocenit činnost jednotlivců, rodin, firem a organizací ve všech zemích světa šesti kontinentů při podpoře světového míru rozvojem společenské odpovědnosti. Má být podnětem pro stále větší počet lidí a firem, aby se stali globálně odpovědnými tím, že se budou řídit duchem společenské odpovědnosti a přispějí tak k vytvoření světa, v němž by se všem žilo lépe.

O udělení cen rozhodovala mezinárodně renomovaná porota. Ceny ASRIA 2004 byly předány u příležitosti konání II. mezinárodní konference o společenské odpovědnosti firem, která se konala v malajsijském Penangu od 21. do 23. listopadu. Otázkám společenské odpovědnosti firem jako nedílné součásti zodpovědného podnikatelského přístupu v moderním světě se věnuje stále větší pozornost. I. mezinárodní konference o společenské odpovědnosti firem proběhla loni v Londýně.

Nejnovější mezinárodní ocenění společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., získala jako uznání dlouholetých a mnohostranných aktivit v sociální oblasti, zejména při podpoře a realizaci projektu Manažerem vlastního zdraví, výstavby Domova Sue Ryder (www.sue-ryder.cz) a projektu "Uměním ke svobodě" (www.audabiac.cz) na pomoc dětem z dětských domovů.

Cena Podaná ruka pro MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Cena Podaná ruka je udělována za významné zásluhy o ochranu dětí před úrazy. Dne 2.12.2004 ji převzal v rezidenci pražského primátora na Mariánském náměstí, Praha 1, generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc. Toto ocenění už tradičně na závěr roku uděluje obecně prospěšná společnost Podaná ruka, zabývající se prevencí dětských úrazů. Společně s MUCOS Pharma CZ, s.r.o., cenu Podaná ruka za rok 2004 obdržely také TV Nova, T-Mobile, Městský úřad Kroměříž a několik dalších společností a organizací i přední odborníci z oboru medicíny. Jak při této příležitosti zdůraznil generální ředitel Z. Masinovský, společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., si váží toho, že vedle léků, které pomáhají při léčbě úrazů, může účastí na projektech obecně prospěšné společnosti Podaná ruka přispět i k jejich prevenci.

Popáleniny, opaření, poleptání, otravy, tonutí, pády, stejně jako úrazy v dopravě a sportu mají ročně na svědomí přes 300 mrtvých dětí a zanechají zhruba desetkrát tolik trvalých postižení. Cílem neziskového projektu Dětství bez úrazů, jehož nositelem je o.p.s. Podaná ruka, je snížit počet a závažnost dětských úrazů v České republice. V roce 2004 se podařilo zapojit do preventivních aktivit přes 400 základních a mateřských škol a organizací pracujících s dětmi. Na ústředních náměstích v 15 českých městech proběhly za účasti dětí i dospělých hromadné akce, upozorňující na problematiku dětských úrazů. Podle údajů ministerstva zdravotnictví ČR ve srovnání s rokem 1997, kdy na následky úrazů u nás zemřelo 421 dětí a mladých lidí do osmnácti let a kdy také zahájila svou činnost o.p.s. Podaná ruka, počet takových úmrtí výrazně poklesl na 268 v roce 2003. Za těmito čísly stojí nejen preventivní aktivity všech, kteří se na tomto poli angažují, ale také práce záchranářů, lékařů, pedagogů a rodičů. K tomuto trendu poklesu smrtelných úrazů u dětí chce obecně prospěšná společnost Podaná ruka přispívat i v příštích letech.

Generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., 
Generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc.,
při krátkém proslovu po převzetí Ceny Podaná ruka
společně s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Podaná ruka Marií Tomsovou

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.